Zomerstop 2020 in 2 delen

Engel bij de Blankeboom

We komen ondanks de beperkingen die er door de corona-maatregelen gelden langzamerhand in zomerstemming. In deze periode is Luciënne’s Knipatelier twee keer kort gesloten.

Voor de week van 29 juni tot en met 4 juli kunnen geen afspraken worden gemaakt. Die week ben ik afwezig.

Dat geldt ook voor de laatste twee weken van juli: 20 tot en met 31 juli. Wie buiten deze weken een afspraak wil maken kan gewoon bellen naar het bekende nummer: 06 21297821.

Zoals bij een aantal van juli bekend hebben we ons huis verkocht. We krijgen een andere woonplek. Voor de klanten waar ik naartoe kom verandert er echter niets.